dogmedia

Doświadczenie

Warsztaty Ewid 2007

Firma dogmedia została zaproszona do poprowadzenia prezentacji na temat Fundusze Unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-2027 źródłem finansowania istotnych elementów...

Zespół dogmedia na Konwencie Starostów

W Głogowie odbył się na koniec marca konwent starostów powiatów z województw – dolnośląskiego i pomorskiego. Podczas spotkania samorządowcy omawiali m. in. perspektywy budżetowe powiatów w latach...

Powiat Kolneński ze środkami UE na realizację e-usług w zakresie dróg i geodezji

Umowa podpisana pomiędzy Województwem Podlaskim, a Powiatem Kolneńskim w dniu 23 listopada 2022 roku przewiduje dofinansowanie projektu na poziomie 3,5 mln zł. Zakończenie realizacji projektu w...

Cyfrowa ewidencja dróg Powiatu Białostockiego

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku zostanie rozbudowana elektroniczna platforma wraz z katalogiem e-usług, oraz powstanie m.in. cyfrowa ewidencja dróg. Powiat Białostocki realizuje projekt...

Mazowsze wdraża elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozpoczął  w grudniu 2022 r. wdrożenie elektronicznego systemu wspomagania zarządzania drogami. Częścią zamówienia jest m.in. wykonanie mobilnego...

Platforma e-usług dróg powiatowych w Bielsku Podlaskim

Bez wizyty w urzędzie można zgłosić np. zajęcie pasa drogowego. W ramach realizowanego projektu Powiatu Bielskiego, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim wdrożony został system...

Powiat Kętrzyński usprawnia procesy zarządzania infrastukturą drogową

W ramach realizacji projektu pn. "E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług" zostało uruchomionych 14 nowoczesnych e-usług...

E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez...

Kolejny powiat z podlasia uruchamia e-usługi w zakresie dróg publicznych

Powiat Hajnowski, bo o nim mowa postawił na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do zarządcy...

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu uruchomiła e-usługi infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu postawiła na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do...

Podlaskie wdraża e-usługi na drogach wojewódzkich

W ramach Projektu: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i...

dogmedia konsultantem ds. modułu drogowego przy Budowie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Celem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie...

Koronawirus a fundusze unijne. Rząd i samorządy będą ratowały unijne projekty.

Instytucje zarządzające programami unijnymi będą mogły m.in. przedłużyć terminy trwających naborów - zakłada pakiet zaleceń resortu funduszy, który został wydany w związku z epidemią koronawirusa....

Kolejny projekt po ocenie formalno-merytorycznej zakwalifikowany do dofinansowania

Skutecznie wykorzystujemy kompetencje nabyte w projektach dotacyjnych do pokonywania przeszkód w aplikowaniu o środki unijne. W końcu października 2019, po blisko pięciu miesiącach od złożenia...

dogmedia doradza Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu przy wdrożeniu elektronicznych usług publicznych

Dnia 28 sierpnia 2018 roku uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5902/V/18 podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu (RPDS.02.01-01-02-0043/17-00) pn.: "Elektroniczne usługi publiczne...

dogmedia Inżynierem Kontraktu projektu: Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

We wtorek 19 marca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim - Starostwem Powiatowym we Wałbrzychu a firmą dogmedia, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań...

Elektroniczny system pomaga użytkownikom i zarządcom dróg wojewódzkich kujawsko-pomorskiego

Jako cel główny Projektu założono usprawnienie zarządzania drogami wojewódzkimi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz dostęp do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków...

KLIENCI